Operation Smash Hit

 

Siden 1962 har Central Electricity Generating Board (CEGB) i England brugt jernbanerne til transport af radioaktivt affald fra deres atomkraftværker til Sellafield oparbejdningsanlægget i West Cumbria. Naturligvis har visse befolkningsgrupper frygtet konsekvenserne af en ulykke. På trods af der ikke har været ulykker med de benyttede affaldscontainere, besluttede CEGB under ledelse af Sir Walter Marshall (senere Lord Marshall af Goring), at afholde en række forsøg for offentligheden, for at vise hvad der ville ske med en container hvis den blev udsat for en påkørsel. Forsøgene skulle foregå over 4 år og der blev afsat knap 50 millioner kroner til dem.

TV omtalte, at der planlagt en højhastigheds påkørsel, som var arrangeret af British Rail på en prøvestrækning og gik straks i gang med at finde ud af hvor og hvornår. Svært fremskaffede oplysninger mente at påkørslen var planlagt på en nedlagt strækning mellem Plumtree og Stanton tunnel i Leicestershire. De blev siden forkastet til fordel for landsbyen Old Dalby. Yderligere rekognoscering i Old Dalby berettede, at et arbejde med at rejse sikkerhedsafspærringer på et område udenfor byen og at en sti fra landsbyen over Grimston tunnel var blevet lukket. Det var tydelige indikationer på at noget var umiddelbart forestående, men datoen forblev hemmelig.

Efter måneders rekognoscering i og omkring Old Dalby, blev begivenheden annonceret i lokalradioen. Påkørslen skulle ske den 17. juli 1984. British Rail ville helst have, at begivenheden skete i hemmelighed på en ikke nærmere angivet dato. CEGB havde en anden opfattelse. Arrangementet kostede dem 18 millioner kroner, og de ønskede, at hele verden skulle se sammenstødet mellem toget og containeren. 

Det var virkelig en festdag. CEGB fik rejst tribuner for 1.300 tilskuere på begge sider af banelinien. De indbudte gæster, som omfattede politichefer, lokale byrådsmedlemmer og 150 parlamentsmedlemmer, blev transporteret til stedet i to særtog, biler, busser og en helikopter. Det ene særtog var et højhastighedstog chartret af CEGB og som afgik fra St. Pancras stationen i London klokken 08.25.

Gæster som ankom i bil blev henvist til at parkere i den nærliggende Wymeswold lufthavn og blev transporteret til tribunerne i busser. Nogle lokale landmænd tog 50 kroner for parkering på deres marker og der blev indført stopforbud på alle lokale veje. Nysgerrige fik lov at gå over markerne hen til sikkerhedshegnet, hvor vagter patruljerede. De lokale landmænd fik selvfølgelig erstatning for ulejligheden. Scenen var fuldt bemandet af pressen med fotografer og TV teknikere for at forevige begivenheden.

Planen var at lade toget påkøre affaldscontaineren - som lå på siden - med høj hastighed. Efter påkørslen skulle trykket i containeren kontrolleres for at være forvisset om at den ikke var beskadiget. Det var et forsøg som CEGB havde ønsket at gøre i mange år, med henvisning til de enorme omkostninger en rigtig ulykke ville kunne medføre. Et netop udrangeret diesellokomotiv Class 46 nummer 46009 blev indkøbt hos British Rail og yderligere et, nummer 46023 blev holdt i reserve, hvis der skulle opstå motorfejl. Det blev beregnet, at en påkørsel af et 140 tons Class 46 lokomotiv med 145 km/t svarede til en påkørsel med et High Speed Train på 200 km/t. Ved en modifikation i lokomotivet, var det muligt at opnå en tophastighed på 160 km/t. Lokomotivet skulle trække tre Mk. 1 passagervogne (SK E25154, SO M4514, SX E25564 SK). CEGB måtte betale British Rail 220.000 kroner for det rullende materiel og lokomotivet.

Den 48 tons tunge container blev fastgjort på en godsvogn (DB 550019), på samme måde som ved en normal transport. Bogierne blev derefter afmonteret godsvognen, som blev lagt på siden over sporet i en vinkel på 45 grader. Da kanten af låget på containeren var det svageste punkt, skulle påkørslen ske der.

Skinnerne på Old Dalby station blev ændret så toget kørte lige mod en skæring. En computer beregnede, at containeren ville blive skubbet 183 meter. Det nye spor betød en afbrydelse af prøvesporet syd for godsbygningen. Banelegemet måtte hæves og et nyt spor anlægges direkte mod skæringen. En  kurve blev tilføjet for at forbinde det nye stykke med prøvesporet, dog med en midlertidig hastighedsbegrænsning på 32 km/t. over skiftesporet.  

Class 45 Nr. 45073 under ophugning på BREL
Derby Locomotive Works
Bemærk at kabinen frem til motoren er fjernet

Den 17. juli 1984 klokken 13.00 holdt lokomotivet med de tre passagervogne klar og ventede på Edwalton station. De mange gæster havde spist kyllingesalat og trifli før de indtog deres pladser på tribunen og ventede på nedtællingen. Afgangen fra Edwalton blev forsinket, af en lille gruppe demonstranter på Old Dalby station. De nåede lige at give deres mening til kende før toget startede og en håndfuld blev fjernet af politiet. En tidligere plan om at radiostyre lokomotivet var blevet opgivet, så Class 46 blev sat på maksimum effekt, lokomotivføreren indstillede det til 160 km/t med bremserne fuldt aktiverede. Da der blev givet klarsignal fra Old Dalby, udkoblede han bremserne ved hjælp af en ventil udvendig på lokomotivrammen.

Accelerationen var kendt fra tidligere bemandede prøveture, og der var 2 fortrydelses poster placeret langs sporet. Den andet post var placeret, så toget kunne standses før det nåede Old Dalby. Når denne post var passeret, var en påkørsel uundgåelig. Klokken 13.11 blev bremserne udlkoblet og toget kørte med fuld acceleration mod Old Dalby. Farten var 97 km/t gennem Plumby station og 129 km/t gennem Stanton tunnelen.

TV kameraerne var på plads, så sammenstødet kunne vises direkte i frokost nyhederne. Et filmkamera var placeret på førerens plads. En udsmidningsmekanisme var beregnet til at redde kameraet før påkørslen. Et andet filmkamera var i en helikopter som fulgte toget fra Edwalton til slutningen af rejsen. Billederne blev vist over det meste af verden.

En uhyggelig stilhed bredte sig blandt tilskuerne, da toget kom frem fra Broughton Bank og susede forbi tribunerne. Klokken 13.18 ramte lokomotivet containeren med et enormt brag. En tyk sort røg og røde flammer omsluttede stedet i nogle minutter. Da røgen var drevet væk kunne man se, at containeren kun var blevet skubbet 60 meter. I stedet for at skubbe containeren, var lokomotivet kørt over den og fortsat yderligere 100 meter. Vognene lå tilfældigt - med kun enkelte knuste vinduer - på resterne af sporet. Alt i alt var stumperne væsentlig mindre spredt end forventet. 

En fin sky af kølevand slap ud af containeren ved påkørslen, men totalt var trykket reduceret med 0,02 promille. Sir Walter var henrykt, CEGB anså forsøget for vellykket og det vil ikke blive gentaget. Miljøfolk var ikke så sikre og påpegede at pengene kunne være brugt bedre. Containeren blev sendt tilbage til Sellafield, gjort i stand og bruges sandsynligvis stadig. 46009 og vognene blev efter nogen tid ophugget på stedet. I lang tid var der rygter om yderligere en kontrolleret påkørsel i Grimston tunnelen, men det var ikke rigtigt. Det er ikke hensigtsmæssigt at arrangere en påkørsel i en tunnel, da der kan opstå uigenkaldelige skader på tunnelens indvendige beklædning.

 

Kilder og foto ©  M Jarrett, Mr. B og CEGB

Bemærk filmkameraet, der var anbragt foran ruden frem for førerpladsen.
Der blevet frigjort før påkørslen og svæver i luften.


Webmaster: Søren Black-Petersen - Liseleje

Sidst opdateret: 01 June 2005........................................© Søren Black-Petersen 2002