Stemmen i telefonen

Alle, som har talt i telefon før 1978, har fået centralmelderens stemme i øret. "Central", "Amager", "Minerva" er eksempler. På disse sider kan du finde dem alle sammen, plus navnene på de centraler, som aldrig kom i drift, men  lå i reserve med navne og stemmer klar til brug.

Lige fra vi fik telefoner i Danmark i 1881 og frem til 1936, var der telefonister som "live" præsenterede centralnavnene.

Og det var  skam ikke frøken - senere også fru - hvem-som-helst, man som telefonbruger blev modtaget af. 

Stemmetræning var en selvfølge, og der blev i det hele taget lagt stor vægt på centralbetjeningens kvalitet. I KTAS' 50-års jubilæumsskrift fra 1931 kan man således læse, at "...Ekspeditionen ved de anvendte manuelle Centralsystemer har betydet den daglige, direkte Kontakt til det Telefonerende Publikum, som i så høj Grad er bestemmende for hele Forholdet mellem Selskabet og dets Abonnenter".

Stemmetræning eller ej, det sled på stemmen at skulle sige Central eller Ordrup 500-600 gange i timen.

Forsøg med forkortelserne Cen-tra og Gen-toft, som skulle aflaste stemmebåndet - kan også høres på disse sider - blev ingen succes, så i 1926 blev de første automatiske centralmeldere opsat som forsøg.

I de første forsøg benyttede man en telegrafon, med stålplade og elektromagneter efter Valdemar Poulsens princip, men lydkvaliteten var for dårlig, så da tonefilmen i begyndelsen af 1930-erne blev tilgængelig, gik man over til en lignende teknik og lod telefonistinden indtale centralnavnet på lydsporet af en blank film. Der blev lavet optagelser med forskellige telefonistinder, hvilke tydeligt kan høres her.

Efter 1936 var der centralmeldere på alle større centraler i København.


B-bord på central Byen/Palæ 1960
 


B-borde på centralerne Amager, Sundby og Asta 1974B-bord på central Gentofte 1974
 

Sidst opdateret: 01 June 2005........................................© Søren Black-Petersen 2002